ข่าวสารองค์กร

2 รางวัลใหญ่ ปี 2022 ทุกความสำเร็จ! เกิดจากความร่วมมือของทุกคน

 

 

ธนชาตประกันภัย คว้า 2 รางวัลใหญ่ ปี 2022 มาครองได้สำเร็จ ได้แก่ รางวัล Thailand Top Company Awards 2022 ประเภทรางวัลแห่งความเป็นเลิศ : Best Company Performance Award 2022 จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีรางวัลการันตีความมั่นคงจาก Tris Rating ว่ามี Potential ในการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ส่วน รางวัล Product Innovation Awards 2022 ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก : Happy PA for Child จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประกันแบบ Hybrid ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหรับโรคยอดฮิตที่เด็กเป็นบ่อย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก RSV เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครบในหนึ่งเดียว ค่าเบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง จึงตอบโจทย์กลุ่มพ่อแม่ในยุคเศรษฐกิจนี้ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์ผลงานดีๆ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นพลังให้เราไม่หยุดพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป