ข่าวสารองค์กร

ธนชาตประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง“การขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ” จากสำนักงาน คปภ.

ด้วยความมุ่นมั่นที่เราไม่หยุดพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานระดับสากล  ธนชาตประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง“การขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ” จากสำนักงาน คปภ. ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำดิจิทัลอินชัวรันส์ และนำมาสู่รางวัลบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559 จากสำนักงาน คปภ. ลูกค้าทุกคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์กับเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอด 24 ชม. สนใจคลิกเลย >> www.thanachartinsurance.co.th

ธนชาตประกันภัยออนไลน์