รายละเอียดประกันภัย

  • Share
      

ผู้ซื้อประกันภัยออนไลน์ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวท่าน

 

คำเตือน

เบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับการเอาประกันภัยส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีต้องการความคุ้มครองในนามนิติบุคคล โปรดติดต่อ 02-308-9308