สาระน่ารู้

  • Share
      

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมรถยนต์

1. ช่องทางการแจ้งเหตุ/การเรียกร้องค่าซ่อมรถ คลิก 


2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์สูญหาย คลิก


3. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าชดเชย ค่าเดินทางและค่าชดเชยรายวัน คลิก


4. ช่องทางการเรียกร้องค่าซ่อมรถ คู่กรณี" คลิก


5. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน คลิก


6. ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คลิก


7. การจัดซ่อมรถยนต์ ผ่าน meet and care คลิก

จำนวนคนอ่าน : 15659
ผู้เขียน : admin วันที่ : 28/11/2559 18:05:39