รายละเอียดประกันภัย

  • Share
      

 

คำเตือน:

เบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับการเอาประกันภัยส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีต้องการความคุ้มครองในนามนิติบุคคล โปรดติดต่อ 02-308-9308

ผู้ซื้อประกันภัยออนไลน์ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวท่าน

 

กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันชำระเงินครบถ้วนและบริษัทฯมีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย

ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสียหายในบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนี้

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันที่เอาประกัน