อู่คู่สัญญา บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด สาขาต่างจังหวัด
        ภาคใต้ - สาขานครศรีธรรมราช 404 :: ( 404.1 นครศรีธรรมราช - 404.2 พัทลุง - 404.3 ตรัง )
อำเภอ จังหวัด รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
หาดใหญ่ สงขลา   อู่ ธนชัยออโต้คาร์ (สงขลา) 111/8 ม.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7442-6903  0-7442-6903 -
หาดใหญ่ สงขลา   บจก. ห้างไทยชอง มอเตอร์
  (สาขา 1)
51/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7434-2712,
0-7434-2718
0-7424-5481,
0-7434-2712
-
หาดใหญ่ สงขลา   บจก. ห้างไทยชอง มอเตอร์
  (สาขา 2)
26 ซ.12 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ. สงขลา 90110
0-7442-9113,
0-7442-8234
  -
หาดใหญ่ สงขลา   บจก. หาดใหญ่คาร์แคร์ เซอร์วิส 1556 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7436-1300-1 0-7425-7357 -
หาดใหญ่ สงขลา   อู่ มนัสการาจ 342,344,346 ซ.14 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7423-6845,
0-7446-5163
0-7446-5163 -
หาดใหญ่ สงขลา   บจก. หาดใหญ่บอดี้เซอร์วิส  50-51 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7434-3503-4 0-7434-3502 -
หาดใหญ่ สงขลา   อู่ วิคตอรี่ คาร์แคร์ 512/1 ถ.ธรรมนูญ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7435-6160,
08-1897-8427
0-7435-6160 -
หาดใหญ่ สงขลา   อู่ กิตติชัย เซอร์วิส  2 ซ.10 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7424-3036 0-7442-8452 -
หาดใหญ่ สงขลา   หจก. ทัฟโคดหาดใหญ่บอดี้ช็อบ 6 ม.7 ถ.กาญจวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
0-7421-3169-70 0-7444-5792 -
เมือง สงขลา   อู่ สยามยนต์มอเตอร์ 8/3 ซ.27 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-4169,
0-7431-2137
0-7431-4169 -
นาทวี สงขลา   อู่ กิตติพงษ์ เซอร์วิส  10/3 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี.อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
08-1328-7831,
08-1099-1087
0-7434-1225 -
ระโนด สงขลา   อู่ ณัฐวุฒิ เซอร์วิส 83/21 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 08-9876-9027 - -
เมือง สตูล   อู่ บ้านช่าง 1112 ม.7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000
0-7472-1294 0-7472-1294 -
เมือง สตูล   อู่ ป.เจริญยนต์  91/100 ถ.ปานชูรำลึก ซ.4 ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
0-7473-2416,
08-1896-3496
0-7473-2416 -
เมือง ปัตตานี   อู่ พี.เอ็น.การช่าง  111 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
94000
0-7333-1361 0-7333-2121 -
เมือง ปัตตานี   อู่ เม้งการช่าง 50/3 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-1048 0-7333-3102 -
เมือง ปัตตานี   อู่ ธนชัยออโต้คาร์ ปัตตานี 146 ถ.ตลาดมะกรูด ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
08-9654-8400 - -
เมือง ปัตตานี   อู่ มนิตรเซอร์วิส  43/1 ม.1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-3225 0-7333-3225 -
เมือง ยะลา   หจก. เฮงยานยนต์  254/30 ม.4 ถ.เทศบาล4 ต.สะเตงนอก
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
0-7321-5213,
0-7322-8386
0-7322-8386 -
เมือง ยะลา   อู่ นัสการช่าง 19 ถ.ศรีปุตรา 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7324-1435 0-7321-3498 -
เมือง ยะลา   อู่ มาร์มอเตอร์ 24/36 ถ.คงคา อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7324-5932 0-7324-5932 -
เมือง นราธิวาส   อู่ สาธรการช่าง 45/8 ถ.นราธิวาส-ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส
96000
0-7351-2447 0-7351-2447 -
เมือง นราธิวาส   อู่ อำนวยการช่าง 66/14 ถ.วรคามนิพิช อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0-7351-1843,
0-7551-3450
0-7351-3450 -
สุไหงโก-ลก นราธิวาส   อู่ สุรินทร์การช่าง 1/1 ถ.บ้านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
0-7364-7110 0-7364-7110 -
สุไหงโก-ลก นราธิวาส   อู่ สนิทเซอร์วิส 74/2 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
96120
0-7364-6584-5 0-7364-6584-5 -
  ดาวน์โหลด อู่คู่สัญญา สาขาต่างจังหวัด (PDF : 123KB)  
   © 2008-2012 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มธนชาต  |  ระเบียบการใช้เว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  แผนผังเว็บไซต์  แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999  |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300