ศูนย์บริการคู่สัญญา บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Dealer)
        ZONE 5 :: 5.1 บางใหญ่ - 5.2 บางกรวย - 5.3 นนทบุรี - 5.4 ทวีวัฒนา - 5.5 ตลิ่งชัน - 5.6 บางพลัด - 5.7 บางกอกน้อย
เขต รายชื่อ ประเภท ความชำนาญ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
บางกอกใหญ่   บจก. ยุโรปามอเตอร์ Dealer BMW 60/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.วัดท่าพระ
ข.บางกอกใหญ่ กทม. 10600
0-2412-0139 0-2412-8387 -
บางกรวย   บจก. บูรพาเมืองนนท์ Dealer FORD 99/25 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2422-5131-4 0-2422-5135 -
นนทบุรี   บจก. สยามนนท์ บอด
ี้   (ศูนย์บริการสยามนิสสัน ออโต้)
Dealer NISSAN 59 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
0-2950-7822-4 0-2950-7824 -
นนทบุรี   บจก. สยามนิสสัน บอดี้
  (รับรถ-นนทบุรี)
Dealer ทุกยี่ห้อ 66/22 ม.6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2526-1315,
0-2526-7111
  -
นนทบุรี   บจก. โตโยต้า นนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า(สนญ.รัตนาธิเบศร์)
Dealer TOYOTA 68/29,68/99 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2950-5000
# 4201-2
0-2950-5000
# 4209
-
นนทบุรี   บจก. โตโยต้า เมืองนนท์ Dealer TOYOTA 148 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
0-2952-3330 0-2580-2222
# 150
-
นนทบุรี   บจก. เอช.ซี.เอ็น.
  (ฮอนด้ารัตนาธิเบศร์)
Dealer HONDA 4/10 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
0-2591-7733-7 0-2950-3327 -
ตลิ่งชัน   บจก. ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ Dealer HONDA 75 ม.2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ขว.ฉิมพลี
ข.ตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2884-1875-82,
0-2884-1287-90
0-2448-5996 -
ตลิ่งชัน   บจก. 002 เซอร์วิสเซ็นเตอร์ Dealer HONDA 1/102 ม.14 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ขว.ตลิ่งชัน
ข.ตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2880-7211-12,
0-2434-9649-50
0-2880-9472 -
ตลิ่งชัน   บจก. แคปต้า ออโต้เวิร์ค
  (KIA ธนบุรี)
Dealer KIA 39/1 ม.9 ขว.ตลิ่งชัน ข.ตลิ่งชัน กทม. 10170 0-2880-9770-6
# 119 , 122
0-2880-9770-6
# 116
-
ตลิ่งชัน   บจก. นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ Dealer NISSAN,
BMW
36/9 ม.14 ถ.บรมราชชนนี ขว.ฉิมพลี ข.ตลิ่งชัน
กทม. 10170
0-2887-6500-9 0-2887-6530 -
ตลิ่งชัน   บจก. โตโยต้า เอ็มไพร์ส Dealer TOYOTA 38/3 ม.11 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ขว.ฉิมพลี
ข.ตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2448-8222 0-2448-5497 -
บางพลัด   บจก. ยุโรปา คาร์ (ธนบุรี) Dealer BMW 122 ถ.สิรินธร ขว.บางพลัด ข.บางพลัด กทม.
10700
0-2881-2000 0-2881-2647-8 -
บางพลัด   บจก. พระราม 7 ฮอนด้าคาร์ส์ Dealer HONDA 521 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางอ้อ ข.บางพลัด
กทม. 10700
0-2433-3333 0-2433-7171 -
บางกอกน้อย   บจก. ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)   (สาขาปิ่นเกล้า-รับรถ) Dealer CHEVROLET,
SAAB
127/4 ถ.บรมราชชนนี ขว.อรุณอัมรินทร์
ข.บางกอกน้อย กทม. 10700
0-2884-6351-4 0-2433-8170 -
บางกอกน้อย   บจก. วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
  (สาขาบางกอกน้อย)
Dealer HONDA 665/5 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.อรุณอมรินทร์
ข.บางกอกนน้อย กทม. 10700
0-2434-5555,
0-2434-6699
0-2435-2299 -
  ดาวน์โหลด ศูนย์บริการคู่สัญญา เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (PDF : 112KB)  
   © 2008-2012 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มธนชาต  |  ระเบียบการใช้เว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  แผนผังเว็บไซต์  แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999  |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300